Wie en wat zijn we?

EEN GARANTIE VOOR EEN GEZONDE NUTTIGE EN AANGENAME VRIJE TIJDSBESTEDING VOOR HET GANSE GEZIN

• Jeugdwerking (5 tot 18 jaar) op zaterdagnamiddag met dans, creatief atelier, cultuuruitstappen, wandelingen, ontspanningsweekends …
• Jongerenwerking (12 tot 30 jaar) met toneelkring, sportactiviteiten, ontspanningsweekends, ontmoetingsmomenten …
• Volwassenenwerking (tot 99 jaar) met toneel, dans, bridge, wandelen, voetbal, reizen, weekends, stadsbezoek, feesten …
• Infoblad, verzekering, reisbijstand, natuurvriendenhuizen, wacht op de weg, winkelkorting, ledenservice en vooral … een goede en kameraadschappelijke sfeer.

De bakermat van “Die naturfreunde” ligt in Oostenrijk!

Ontstaan uit de roep van arbeiders die snakten naar recreatie in vrije natuur na een zware dagtaak.
Ongeveer 100 jaar terug, in 1895, opgericht in Wenen met de werkgroep “BERG FREI”, om alzo symbolisch de weg vrij te maken naar de hoogste top, recht dat hun tot dan niet voorbehouden was.
Inmiddels zijn de Natuurvrienden uitgegroeid tot een internationale beweging uitgezaaid over de ganse wereld. Onderscheid tussen ras, stand, taal of levensbeschouwelijke opvatting wordt niet gemaakt.
Honderden Natuurvriendenhuizen zijn ter beschikking waar Natuurvrienden aan voordelige of verminderde prijzen kunnen verblijven op eenvoudige reservatie met vertoon van hun lidmaatschap.
De zorg voor het milieu wordt verdedigd op internationale congressen en wereldconferenties in samenwerking met andere gerenommeerde milieu-organisaties. Verder wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de alternatieve vakantiebeleving, natuur-gedragscode, opleiding als natuurgebruiker, enz.
A.T.B. De Natuurvrienden van Willebroek maakt deel uit van deze grootste organisatie. Waar wij wereldwijd verenigd zijn met honderdduizenden andere natuurvrienden is Willebroek de grootste afdeling van Vlaanderen. Plaatselijk komt naast het “natuur beleven” en medewerking aan diverse nationale “natuuracties” vooral het sociaal-cultureel vrijetijdswerk aan bod.
‘t Is het weten waard waar onze oorsprong ligt!