Reizen: ATB Reisgroep

Reizen (trips) georganiseerd door afdeling Willebroek
Onze afdeling Willebroek speelt hierin niet mis. Voor diegenen die niet zo intens onze reiskalender volgen zetten wij ter illustratie de regelmatig weerkerende “trippen” in een lijstje:
• Voor 8 dagen trekken wij naar Oostenrijk voor een skikrokus.
• Met Pasen is een verlengd “familieweekend” aan zee ons doel.
• De 6- tot 14-jarige ATB-ers gaan tijdens de Paasvakantie op ontspanningsweekend.
• Met “Sinksen” zelf zijn we te gast in een vakantiecentrum in de Ardennen.
• Het laatste juniweekend is gereserveerd voor het “after stress” verblijf voor onze Jonge Natuurvrienden.
• Eind augustus trekken we dan weer naar een NV-huis voor ons “Hoge Venen” weekend.
• In oktober maken de 55+ leden een georganiseerde vijfdaagse busreis naar één of ander gezellig niet veraf gelegen Europees oord zoals Normandië, Eifel,…..
• Meerdaagse georganiseerde reizen naar o.a. Rome, Wenen, Berlijn, Londen,Parijs, worden af en toe ook georganiseerd.
• Daar tussendoor organiseren we naar goeddunken tijdens de herfst- en winterperiode voordelige wandelweekends met overnachtingen in natuurvriendenhuizen.

Zoals je kan vaststellen is er voor elks wat wils. Enige voorwaarde om aan deze fantastische en aangename activiteit te kunnen deelnemen is lid zijn van A.T.B. De Natuurvrienden.
Een reden te meer om, indien je het nog niet bent, het onmiddellijk te worden!

A.T.B. = ARBEIDERSTOERISTENBOND
Initieel is onze organisatie, A.T.B. De Natuurvrienden, ontstaan uit de strijd van de arbeiders voor het recht op “betaalde vakantie” en om deze te kunnen doorbrengen in een natuurlijke en gezonde omgeving.
Hiermee onverbrekelijk verbonden was de gelijklopende agitatie tegen de privileges van de aristocratie, grootgrondbezitters, notabelen, etc. die zich als “uitverkorenen” exclusief de gezonde en rustgevende gebieden toe-eigenden.
Vanuit deze periode dateert ook de nog steeds in onze rangen gebezigde begroeting “Berg Frei”. Voordien was dit de strijdkreet van de Oostenrijkse pioniers van de natuurvriendenbeweging. Hiermee eisten zij het recht op een openstelling van de natuur “voor iedereen” zonder deze voor te behouden aan enkele zogenaamde “bevoorrechten”.
Finaal blijven wij deze idealen nog steeds nastreven. Bordjes als “privé domein” midden in de bossen of natuurgebieden ergeren ons nog steeds! Maar richtlijnen van gidsen, bos- en natuurwachters, die betrekking hebben op het natuurbehoud en instandhouding worden onvoorwaardelijk gerespecteerd.

Deze oorspronkelijkheid wordt ook behouden door de organisatie van groepsreizen, uitstappen en vakanties. Ook nu richten wij deze uitsluitend in om onze leden de gelegenheid te bieden om er in groep en aan de beste voorwaarden op uit te trekken. Of het nu in een natuurvriendenhuis, sociaal vakantiecentrum of luxe hotels is, steeds wordt getracht om ATB-ers voordeliger te laten reizen. Daarom is bij A.T.B. de zuivere kostprijs dan ook gelijk aan de deelnemingsprijs.
Voor A.T.B. De Natuurvrienden staat het zacht toerisme en ecologisch verantwoord reizen als belangrijkste doelstelling voorop in de organisatie van haar eigen reisprogramma.