Ons maandblad

Tien maal per jaar verschijnt ons maandblad. Hierin verzamelen we de laatste nieuwtjes en informatie over al onze activiteiten. Ook toeristische informatie, culinaire weetjes en cultuurtips krijgen een plaatsje. Dankzij deze publicatie blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen van onze vereniging.

Hieronder kun je klikken voor de drie laatste maandbladen:

oktober 2019
november 2019
december 2019     Extra katern december 2019

Achter de schermen van onze vereniging: drukken van het maandblad

Milieuvriendelijke info:
Als milieuvriendelijke vereniging kunnen wij niet anders dan blijven ijveren voor een gezonde, groene omgeving en vinden wij het tevens onze taak om onze ecologische voetafdruk ook zo klein mogelijk te houden en daaraan te blijven werken.
Vanuit dit thema, en tevens om het onnodig kappen van bossen te minimaliseren, willen wij deze belangrijke toekomstproblematiek doortrekken naar onze info en kunnen hier dan ook ons steentje toe bijdragen door zoveel mogelijk ons maandinfoblad elektronisch te verzenden.

Ook plaatsen wij de info op onze website zodat onze leden hem via deze weg kunnen raadplegen.

Diegenen die niet over een computer beschikken en/of geen internet hebben en dus niet van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken, blijven de info gewoon verder in de brievenbus ontvangen.