Geschiedenis 60 jarig bestaan

Een artikel uit ons maandblad “ATB-info” nummer 159 september 1990 ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van onze afdeling.

Tradities hebben een lang leven in onze afdeling, bij een overzicht van 60 jaar geschiedenis in een notendop valt dit sterk op. Bonte avonden worden feestavonden, kerstavonden welke uit gezellig samenzijn gegroeid zijn, nu een voetbaltornooi daarvoor een heuse marathon; wat goed is blijft maar krijgt een eigentijds kleedje.
Een vereniging groeit, valt, staat op en bereikt zijn doelstellingen. Dan wenken er plots weer nieuwe horizonten en daar gaan we dan weer.

In een notendop de mijlpalen in ons ZESTIG-jarig bestaan.

1930 –  Op 21 december spreekt Jos SELS, van ATB hoofdbestuur te Willebroek. Afdeling Willebroek is geboren. Marcel WILLEMS, voorzitter.
1937 –  Syndicale jeugd sluit aan. Camiel DE BOECK, voorzitter.
1937/40 –  Zingen in groepsverband, gezellig samenzijn en uitstappen naar natuurvriendenhuizen.
1940/44 –  Het ledenbestand telt 160 leden als de oorlogswaanzin alle activiteiten lam legt.
1945 –  Stichting zangkring MORGENROOD en volksdanskring RONDINELLA
1945/54 –  Meerdere bonte avonden worden ingericht.
1958 –  1ste ATB-bal, de winkelactie begint, volleybalwedstrijden worden betwist waaruit de volleybalclub groeit en een Foto/Ciné club gaat aan de slag.
1962 –  Nationaal ATB-congres te Willebroek. Cinéploeg Focus stapt naar eigen weg.
1963 –  François VERSTREPEN wordt voorzitter. ATB-quizers richten voor de eerste maal een quizclubkampioenschap in.
1965 –  Grote toeristische en folkloristische tentoonstelling, evenals in 1970, 1976 en 1981.
1970 –  Jong Rondinella Willebroek begint te dansen.
1979 –  Toneelkring ATB-Pierlala gaat van eenakters over op avondvullende toneelvoorstellingengen. Jong Rondinella Tisselt gaat van start.
1980/81 –  50 JARIG BESTAAN, academische zitting, marathon, feestavond en een reis naar … AMERIKA wordt door de afdeling ingericht.
1982 –  WIJ ZIJN MET 1.000 LEDEN.
1986 –  “Weense Fantasieën”, een groots opgezette feestavond ter gelegenheideid van het 55 jarig bestaan.
1987 –  Blaasveld heeft ook een Jong Rondinella afdeling.
1988 –  De ZAALVOETBALCLUB trekt de shoes aan.
1988/90 –  Wenen en later Boedapest worden verkend door Willebroekse ATB-ers.