Geschiedenis: Jonge Natuurvrienden

ATB de Jonge Natuurvrienden door het oog van een iets minder Jonge Natuurvriend in 2002

Regelmatig lezen we in onze info over De Jonge Natuurvrienden, maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen?

In 1996 werd er op initiatief van het toenmalige bestuur terug overwogen de jongerenwerking een beetje te promoten. Er werd een briefje gestuurd naar de leden tussen 14 en 30 jaar om eens samen te komen en eens te kijken of er interesse was om de jongerenafdeling terug nieuw leven in te blazen. Want nieuw was dit niet!

Samen met een tiental jongeren ging ik dan ook maar eens luisteren naar "de grote bazen" van ATB Willebroek.
Natuurlijk vonden we dit een schitterend idee, en natuurlijk wilden we ons samen gaan amuseren, maar dan was er wel een leiding nodig. Wie voelde zich geroepen? Weinigen!!

Onder zachte dwang en na wat nadenken vond ik het wel een mooie uitdaging om te proberen er iets van te maken. Maar hoe begin je, in een tijd van televisie, computers en gsm, om de jongeren nog te motiveren om samen en in groep iets te doen?
Ik riep op mijn beurt de jonge leden eens samen om na te denken wat we zoal konden doen om het "groepsbeleven" te doen slagen.

We konden natuurlijk proberen door samen naar disco’s te gaan, maar dat was nu ook weer niet direct de bedoeling. Wel was het de bedoeling dat alle jongeren rechtstreeks inspraak kregen in het werkingsprogramma.
Als we nu eens een jongerenweekend zouden organiseren?

En zo waren we vertrokken, als "snotneuzen" die nog niet wisten hoe ze voor 10 man eten moesten klaarmaken!
Natuurlijk kregen we de steun van "de oude rotten" en in november ’96 was het zo ver! Met 10 Jonge Natuurvrienden vertrokken we richting zee, met de trein natuurlijk. Maar 1 weekend op een gans seizoen kon je toch geen jongerenwerking noemen en zo kwam het voorstel om maandelijks eens samen te komen in het "ATB nest", beter gekend als het Volkshuis. Deze zijn inmiddels een vaste waarde en daarnaast gingen we zelfs proberen om alle maanden een heuse activiteit te organiseren.
Ondertussen vonden we ook wel dat er een vertegenwoordiging van de jongeren mocht zijn in het bestuur en de volgende algemene ledenvergadering werd werden er 2 Jonge Natuurvrienden bestuurslid!

De groep werd stilaan groter en de activiteiten begonnen dan ook meer en meer een succes te worden.
Ook werd mij al snel duidelijk dat leiding geven soms ook wel eens wil zeggen dat niet alles lukt en er voor alles niet evenveel interesse is!
Ook probeerde we de jongeren te overtuigen deel te nemen aan andere activiteiten die ATB Willebroek organiseert.

Na enkele jaren werd er op een vrijdagavond het voorstel geopperd om een 2de weekend per jaar te organiseren.
En wat voor een weekend!
Aangezien het weekend na de zo geliefde examenperiode valt, werd er een heus "anti stress-weekend" van gemaakt!
De bedoeling was om de jongeren een mooi afsluiten van het seizoen te bezorgen en al vlug was er een "keukenteam" en een "animatieteam" bereid om daar voor te zorgen. Een betere naam voor dit weekend zou zijn "verwenweekend", want dat is het zeker en vast! Ook werd er besloten om de leeftijd voor dit weekend te verlagen naar 13 jaar, zodanig dat er een doorgroei is vanuit dancing for fun.

Ondertussen was er ook een voorstel gekomen om eens toneel te spelen en zo is onze jeugdtoneelgroep ADIDAT ontstaan met het gekende succes.

Door al deze activiteiten gingen onze jongeren ook in hun vriendenkring en op school al eens vertellen wat ze zoal meemaakten met ATB en kwamen er verschillende nieuwe leden bij.
Ik durf wel te stellen dat ATB De Jonge Natuurvrienden ondertussen een succes is geworden, een veertigtal jongeren zijn vandaag actief binnen onze afdeling!!

Tevens proberen we stilaan ook al eens een activiteit te organiseren voor gans de ATB familie en nemen we deel aan activiteiten die al eens een centje in kas brengen, want jongeren kosten natuurlijk wel geld.
Maar iedereen wordt ouder en zo heb ik dit seizoen besloten om de leiding, soms ook wel eens "lijden", door te geven aan "nieuw, jonger en fris".

Ik ben er van overtuigd dat onze nieuwe leiding even gemotiveerd aan haar opdracht zal werken en hoop dat de jongeren zich altijd zullen blijven thuisvoelen in onze ATB!
Het was prachtig om samen met zo een ploeg zijn vrije tijd te kunnen doorbrengen! Maar ze zijn van mij nog niet af want ik mag nog een jaartje mee als "Jonge Natuurvriend"!

Bedankt en Berg Vrij!

Aanleiding tot dit artikel is de overdracht van leiding van onze jonge Natuurvrienden vanwege Yves Duthoo.
Met dank vanwege het bestuur.
Januari 2002.