Geschiedenis info

Na 20 jaar ... navelstreng ongeschonden

Artikel van Swa Van Gompel uit oktober 1994

Eén van de eerste handelingen bij de geboorte van een nieuw leven is het doorknippen van de navelstreng wat de aanvang van een zelfstandig leven impliceert. Het opvallend merkteken, dat het ganse leven aanwezig blijft, verwijst naar de gewezen innige verbondenheid.

De vergelijking met onze ATB-INFO gaat hier niet volledig op daar een zelfstandigheid ondenkbaar is. De verbondenheid met de moederorganisatie is echter onbetwistbaar.

20 jaar terug stond het toenmalig ATB-bestuur geschaard rond hun gezonde spruit, die in de administratieve stand werd ingeschreven als ATB-INFO. Nu, 200 nummers later, blijkt hij nog steeds te stralen van levenslust en vitaliteit. Het merkteken is nog steeds alom aanwezig door het Natuurvrienden-symbool met verenigde handen. Het gaat dus goed en we zijn nog steeds apetrots.

Vergelijking maken tussen eerste en huidig nummer is onzinnig. De technische ontwikkelingen bieden thans veel meer mogelijkheden. De enige constante die terug te vinden is, en opportuun blijft, is de informatiedoorstroming naar de leden. Laten weten wat we gaan doen en hoe we aangekondigde activiteiten gedaan hebben. Daarbij dan nog nuttige lectuur over onderwerpen, die betrekking hebben op onze Natuurvriendenwerking, maken van ATB-INFO een informatiebron voor een ongeschonden navelstreng met onze ATB-leden.

Uit ervaring wetende wat een enorme opdracht het betekent, om iedere maand opnieuw met een ledenblad voor de pinnen te komen, kan het niet anders dan dat wij als ATB-bestuur onze bijzondere waardering uitdrukken aan het vroegere en huidige redactieteam. Dat deze gedurende de voorbije jaren regelmatig zijn afgelost, is begrijpelijk. Het stemt ons echter bijzonder gelukkig dat wij steeds op nieuwe, enthousiaste en, voor 't merendeel, jonge medewerkers kunnen blijven rekenen.

Aangezien er maandelijks 650 exemplaren bij de leden moeten toekomen, begrijpt U dat het financieel onhaalbaar is deze te verzenden. Daarom brengen wij een gemeend "eresaluut" aan al onze "dragers" van de voorbije 20 jaar. Zonder HEN of zonder degelijke REDACTIE was een maandblad onmogelijk.

Om de aandacht op dit 200ste nummer te vestigen is dit éénmalig in een andere extra omslag gestoken. Redactioneel is voor dit nummer geopteerd om het volledig in het teken van de werking van ATB-De Natuurvrienden Willebroek te stellen. Bedoeling is uiteraard om propagandistisch naar buiten te komen maar vooral om U nog meer te overtuigen, uw keuze te maken en nog actiever deel te nemen aan onze activiteiten. Is U daar mee klaar geef ATB-INFO dan door aan vrienden, familie en kennissen, zodat zij ook met onze vereniging vertrouwd geraken. Vertel hun dan, even FIER als wij zijn, dat ATB-INFO maandelijks bij de leden in de bus BLIJFT KOMEN.

Herhaalde dank aan alle ATB-INFO-medewerkers en ...

Hartelijk BERG VRIJ.

De voorzitter,
Swa Van Gompel