Geschiedenis dansgroep

Geschiedenis: 45 JAAR DANS IN 1990

Toen me gevraagd werd een artikel te schrijven over "45 jaar Rondinella" besefte ik onmiddellijk dat ik voor een moeilijke opdracht stond. 45 Jaar is lang en daar komt nog bij dat ik stilaan een "gruyéregeheugen" krijg.
Ik ga daarom heel voorzichtig zijn met vermelden van data.
Ik herinner me wel dat in 1945, na het beëindigen van de tweede wereldoorlog, A.T.B. Willebroek alle normale activiteiten hervatte, waaronder dus ook volksdans.

Onder leiding van José Van Soye, uit Antwerpen, een gebrevetteerde volksdanslesgeefster van de V.D.C.V. (haar moeder was afkomstig uit Willebroek) werd gestart met het aanleren van een hele reeks volksdansen. In die tijd waren dat voornamelijk Duitse en Engelse dansen. De kledij bestond voor de meisjes uit een gebloemde rok, witte blouse en zwart fluwelen corselet, terwijl de jongens in ribfluwelen korte broek hun mooie (?) benen toonden. (In 1970 zouden we onze eerste "outfit" krijgen: een bloemekesovergooier met witte blouse).

Intussen hadden Louis (Beckers) en ik een volksdanscursus gevolgd die 's zaterdagsnamiddag door de V.D.C.V. werd gegeven in de Germinal te Boom. In 1948 namen we dan de leiding over van José. Het was toen dat A.T.B.-volksdanskring als "RONDINELLA" werd gedoopt (samen met "Morgenrood" voor de zangkring).

Wij kregen stilaan naam bij de andere afdelingen en werden gevraagd voor deelneming aan verscheidene festivals. Ik denk hier b.v. aan het festival te Hoboken, waar we de eerste prijs wegkaapten met de "Krakoviac" en de "Sailor's Hornpipe". (het jaar daaropvolgend echter werd ons te Boom de ... laatste plaats toegekend !).

Gedurende al die jaren hielden we ons niet enkel bezig met het aanleren van "bestaande" volksdansen. Nee hoor. De ouderen onder ons herinneren zich zeker de "Bonte Avonden" van de A.T.B. (ik meen 9 in getal). Daarvoor stelden we zelf alle dansen samen, zoals daar b.v. waren: de "Cancan", de "Paardenmolen", "Night and Day", cowboydansen, de "Slingerdans (8)", om er enkele te noemen. We beschikten toen over een grote schare dansers en ... geloof het of niet ... evenveel jongens als meisjes !

In 1955 kwam er - door allerlei omstandigheden - een achteruitgang in de activiteiten van de afdeling. Dat duurde tot 1958, toen was er een nieuwe start. Ik zelf beschikte op dat moment over te weinig tijd om me ten volle met de volksdansleiding bezig te houden, zodat de hulp werd ingeroepen van Francinne en Constant Crab uit Boom. Dit echtpaar zorgde ervoor dat ons repertoire werd vernieuwd en uitgebreid.

In 1962 nam ik opnieuw volledig de leiding over (Louis had inmiddels, wegens beroepsbezigheden, afgehaakt). In de daaropvolgende jaren namen we deel aan volkdansfestivals te Boom, Gent, Berchem, enz. en mochten steeds op succes rekenen. RONDINELLA zelf stond verscheidene jaren in voor de organisatie van volksdansbijeenkomsten te Willebroek. Voor opluistering van Meiavondfeesten e.a. feestelijkheden werd altijd beroep gedaan op onze dansers.

Zo brachten we b.v.in mei 1963 in de gemeentelijke feestzaal - ter gelegenheid van het internationaal Congres van de Brandweer - volksdansen uit de verschillende deelnemende landen.
Opendeur-volksdansavonden werden georganiseerd, o.m. in het kader van de sportbiënnale in september 1970.

In 1971 (sorry als ik mis ben) was ik van oordeel dat ik de leiding beter kon overlaten aan de jongeren. Ik zou wel actief blijven meedansen, maar stelde aan het bestuur voor me door Viviane (Van Keer) en/of Rosine (Janssens) te laten vervangen. Viviane nam dit voorstel gretig aan, terwijl Rosine liever een beetje op de achtergrond bleef.

En zo dansten we steeds voort, tussendoor geholpen door Elza uit Boom, voor het aanleren van nieuwe dansen. Intussen is de kledij meermaals vernieuwd. RONDINELLA beschikt momenteel over een hele "garderobe".

En toen kwam Jeanneke (De Roeck)... en toen kwan Swa (Van Gompel) en toen kwamen er nog vele anderen en de volksdanswagen rolde maar voort.
Eigenlijk zouden alle bovengenoemden dit artikel moeten afmaken. Ze zouden nog zoveel kunnen vertellen.

Maar onze lezers kennen RONDINELLA. Ze zien en appreciëren de optredens van onze volksdanskring. Wat ze misschien niet beseffen is hoe plezierig en ontspannend het kan zijn te volksdansen.
Want, daar waar door sommigen het volksdansen nog steeds wordt aanzien als een kinderachtige bedoening, is het voor ons steeds een uiting geweest van echte levensvreugde.

Good luck, RONDINELLA, en nog vele jaren !

Mariette De Boeck

 


Vervolg

Het was inderdaad Mariette (De Boeck) die me begin 1969 vroeg om de leiding van Rondinella over te nemen. Ik besefte wel dat, gezien mijn jonge leeftijd (16 jaar), er een serieuze taak te wachten stond. Maar ja, wat denk je op zo'n moment. Volksdansen was mijn grote hobby en met de steun van Mariette en met nog enkele anderen zou het me wel lukken.

In september 1971 besloten Rosine en ik, na overleg met het A.T.B.-bestuur, te starten met een afdeling voor jongeren van 6 tot 14 jaar. Van succes kon je niet direct spreken. De eerste repetities waren er slechts 2 jongeren komen opdagen (de twee "Karinnen"; één ervan is nog steeds bij ons). Volharden was de boodschap en ja hoor, na twee weken kwamen ongeveer 18 jongens en meisjes wekelijks op zaterdagnamiddag, van 14 tot 16 uur, naar het Volkshuis. En stilaan groeide onze groep.

De volwassenen hadden regelmatig hun optredens, zoals o.a. in de vooruit te Gent (op het hellend vlak!), bij een feestavond samengesteld door Louis Beckers,... Maar voor mij was ons B.R.T.-optreden te Bonheiden HET van HET.
Er werd ons gevraagd op te treden tijdens het programma "Beentje buiten" dat werd opgenomen door de B.R.T. Vermits de opnamen in juli waren, moesten vele van onze dansers afhaken wegens de verlofperiode. Maar geen nood want zes nieuwe gezichten waren direct akkoord om mee te doen. Dus, oefenen geblazen, zelfs in de garage van Coop Non Food (het Volkhuis was wegens verlof gesloten). Op T.V. heeft men wel "Beentje buiten" laten zien, maar van ons was er geen spoor. Och ja, het was toen een hele belevenis geweest en een goede start voor de toekomst van de nieuwkomers.

Jeanneke (De Roeck) en Swa (Van Gompel) waren twee van die nieuwe gezichten. Beiden besloten de volksdanscursus van de Nationale Jeugddienst voor Volksdans te volgen en mij te helpen met de leiding. In 1978 startten zij in de deelgemeente Tisselt met een jeugdgroep. Direct een groot succes: ongeveer 25 dansertjes kwamen naar de bijeenkomsten in de gemeenteschool in de Blaasveldstraat.

Enkele jaren later gingen ook Karine (Eeraerts) en Brigitte (Eeraerts) (dansers uit onze jongerengroep) eveneens de cursus volgen. Brigitte haakte af maar Karine behaalde haar brevet. Ook zij startte met een jongerengroep, ditmaal in Blaasveld, in de gemeenteschool Hinxelaar.

Zo groeide onze volksdansleiding en het resultaat ervan hebben jullie reeds meerdere malen kunnen zien.

Viviane Van Keer